Italy, UK, Germany, Abania Channels

#EXTM3U
#EXTINF:-1,RTK
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/1.ts
#EXTINF:-1,RTV 21 Sat
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/5.ts
#EXTINF:-1,Kohavision
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/6.ts
#EXTINF:-1,TVSH
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/7.ts
#EXTINF:-1,Alsat-M
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/9.ts
#EXTINF:-1,TV Klan
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/12.ts
#EXTINF:-1,Klan HD
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/13.ts
#EXTINF:-1,Klan Kosova
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/10.ts
#EXTINF:-1,Klan Kosova HD
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/11.ts
#EXTINF:-1,Vizion Plus
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/8.ts
#EXTINF:-1,Top Channel
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/15.ts
#EXTINF:-1,Top Channel HD
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/16.ts
#EXTINF:-1,Top News
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/21.ts
#EXTINF:-1,Ora News
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/22.ts
#EXTINF:-1,ABC News
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/24.ts
#EXTINF:-1,Albanian Screen
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/19.ts
#EXTINF:-1,Agon Channel
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/18.ts
#EXTINF:-1,Tirana TV
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/86.ts
#EXTINF:-1,24News
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/14.ts
#EXTINF:-1,A1 Report
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/23.ts
#EXTINF:-1,Big Brother Albania 1
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/30.ts
#EXTINF:-1,Big Brother Albania 2
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/31.ts
#EXTINF:-1,Big Brother Albania 1 HD
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/32.ts
#EXTINF:-1,Big Brother Albania 2 HD
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/33.ts
#EXTINF:-1,T
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/28.ts
#EXTINF:-1,T HD
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/49.ts
#EXTINF:-1,T 1
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/29.ts
#EXTINF:-1,Cufo TV
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/25.ts
#EXTINF:-1,Bang Bang
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/26.ts
#EXTINF:-1,Junior TV
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/27.ts
#EXTINF:-1,Tip TV
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/76.ts
#EXTINF:-1,Tring Tring
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/56.ts
#EXTINF:-1,Tring History
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/39.ts
#EXTINF:-1,Tring World
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/37.ts
#EXTINF:-1,Tring Planet
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/38.ts
#EXTINF:-1,Explorer Shkencë
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/36.ts
#EXTINF:-1,Explorer Natyra
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/35.ts
#EXTINF:-1,Explorer Histori
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/34.ts
#EXTINF:-1,Film Aksion
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/40.ts
#EXTINF:-1,Film Autor
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/42.ts
#EXTINF:-1,Film Komedi
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/41.ts
#EXTINF:-1,Film Hits
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/44.ts
#EXTINF:-1,Film Hits 1
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/45.ts
#EXTINF:-1,Film Dramë
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/46.ts
#EXTINF:-1,Film Thriller
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/47.ts
#EXTINF:-1,Digi Gold
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/43.ts
#EXTINF:-1,Jolly HD
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/52.ts
#EXTINF:-1,Film Një HD
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/50.ts
#EXTINF:-1,Film Dy HD
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/51.ts
#EXTINF:-1,Plus HD
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/48.ts
#EXTINF:-1,Living HD
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/2.ts
#EXTINF:-1,Fox
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/53.ts
#EXTINF:-1,Fox Life
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/54.ts
#EXTINF:-1,Fox Crime
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/55.ts
#EXTINF:-1,Tring Fantasy
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/60.ts
#EXTINF:-1,Tring Smile
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/161.ts
#EXTINF:-1,Tring 3 Plus
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/4.ts
#EXTINF:-1,Tring Shqip
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/62.ts
#EXTINF:-1,Tring Comedy
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/58.ts
#EXTINF:-1,Tring Super
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/57.ts
#EXTINF:-1,Tring Max
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/61.ts
#EXTINF:-1,Tring Life
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/59.ts
#EXTINF:-1,Tring Sport
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/159.ts
#EXTINF:-1,SuperSport 1
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/63.ts
#EXTINF:-1,SuperSport 2
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/64.ts
#EXTINF:-1,SuperSport 3
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/65.ts
#EXTINF:-1,SuperSport 4
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/66.ts
#EXTINF:-1,SuperSport1 HD
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/67.ts
#EXTINF:-1,SuperSport2 HD
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/68.ts
#EXTINF:-1,SuperSport3 HD
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/69.ts
#EXTINF:-1,SuperSport4 HD
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/70.ts
#EXTINF:-1,SS Kosova 1 HD
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/71.ts
#EXTINF:-1,SS Kosova 2
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/72.ts
#EXTINF:-1,SS Kosova 3
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/73.ts
#EXTINF:-1,Eurosport HD
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/74.ts
#EXTINF:-1,Eurosport2 HD
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/75.ts
#EXTINF:-1,Sky Bundesliga 1 HD Deutschland
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/110.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport 1 HD Deutschland
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/111.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport 2 HD Deutschland
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/112.ts
#EXTINF:-1,UK SKY NEWS
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/152.ts
#EXTINF:-1,UK SPORTS F1
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/158.ts
#EXTINF:-1,UK SKY SPORTS 1
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/153.ts
#EXTINF:-1,UK SKY SPORTS 2
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/154.ts
#EXTINF:-1,UK SKY SPORTS 3
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/155.ts
#EXTINF:-1,UK SKY SPORTS 4
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/156.ts
#EXTINF:-1,UK SKY SPORTS 5
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/157.ts
#EXTINF:-1,UK BT Sports 1
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/145.ts
#EXTINF:-1,UK BT Sports 2
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/146.ts
#EXTINF:-1,IT Sky MotoGP HD
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/138.ts
#EXTINF:-1,IT Sky Sport F1 HD
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/143.ts
#EXTINF:-1,IT Sky Sport 24 HD
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/131.ts
#EXTINF:-1,IT Sky Sport 1 HD
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/139.ts
#EXTINF:-1,IT Sky Sport 2 HD
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/140.ts
#EXTINF:-1,IT Sky Calcio 1 HD
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/142.ts
#EXTINF:-1,IT Sky Calcio 2 HD
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/141.ts
#EXTINF:-1,IT Sky Calcio 3 HD
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/144.ts
#EXTINF:-1,Lig TV 1
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/119.ts
#EXTINF:-1,Lig TV 2
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/120.ts
#EXTINF:-1,ESPN
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/121.ts
#EXTINF:-1,Sport Klub 1
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/122.ts
#EXTINF:-1,Sport Klub 2
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/123.ts
#EXTINF:-1,Sport Klub 3
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/124.ts
#EXTINF:-1,Arena Sport 1 HR
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/125.ts
#EXTINF:-1,Arena Sport 2 HR
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/126.ts
#EXTINF:-1,Arena Sport 3 HR
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/127.ts
#EXTINF:-1,Arena Sport 4 HR
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/128.ts
#EXTINF:-1,RTV21 Mix
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/95.ts
#EXTINF:-1,RTV 21 Popullore
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/98.ts
#EXTINF:-1,RTV 21 Plus
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/97.ts
#EXTINF:-1,RTV 21 Junior
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/99.ts
#EXTINF:-1,TV Koha
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/91.ts
#EXTINF:-1,TV Besa
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/90.ts
#EXTINF:-1,TV Prizreni
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/92.ts
#EXTINF:-1,EraTV
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/17.ts
#EXTINF:-1,Folk
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/77.ts
#EXTINF:-1,Folklorit
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/78.ts
#EXTINF:-1,STV Folk
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/79.ts
#EXTINF:-1,BBF Music TV
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/81.ts
#EXTINF:-1,MusicAl
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/84.ts
#EXTINF:-1,Elrodi TV
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/160.ts
#EXTINF:-1,DasmaTV
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/93.ts
#EXTINF:-1,First Channel
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/20.ts
#EXTINF:-1,Supersonic TV
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/80.ts
#EXTINF:-1,Rrokum HD
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/83.ts
#EXTINF:-1,My Music
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/82.ts
#EXTINF:-1,MAD Music
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/94.ts
#EXTINF:-1,3 HD
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/85.ts
#EXTINF:-1,7News
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/96.ts
#EXTINF:-1,ARTA
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/88.ts
#EXTINF:-1,Peace TV
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/89.ts
#EXTINF:-1,ALB UK
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/87.ts
#EXTINF:-1,EuroNews
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/149.ts
#EXTINF:-1,Vox Deutschland
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/102.ts
#EXTINF:-1,Kabel 1 Deutschland
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/103.ts
#EXTINF:-1,ProSieben Deutschland
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/116.ts
#EXTINF:-1,Sat1 Deutschland
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/118.ts
#EXTINF:-1,RTL Deutschland
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/101.ts
#EXTINF:-1,RTL 2 Deutschland
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/100.ts
#EXTINF:-1,Super RTL Deutschland
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/117.ts
#EXTINF:-1,Sky Action Deutschland
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/104.ts
#EXTINF:-1,Sky Emotion Deutschland
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/109.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema 1 Deutschland
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/106.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema 24 Deutschland
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/107.ts
#EXTINF:-1,National Geographic Deutschland
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/114.ts
#EXTINF:-1,National Geographic Wild Deutschland
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/115.ts
#EXTINF:-1,Discovery Channel Deutschland
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/113.ts
#EXTINF:-1,Sky Comedy Deutschland
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/108.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema Deutschland
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/105.ts
#EXTINF:-1,UK Sky Living HD
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/137.ts
#EXTINF:-1,UK Sky Movies Sci-Fi
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/150.ts
#EXTINF:-1,UK Sky Movies Sci-Fi & Horror
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/151.ts
#EXTINF:-1,UK Disney Junior
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/148.ts
#EXTINF:-1,UK Comedy Central
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/147.ts
#EXTINF:-1,IT Sky Atlantic HD
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/136.ts
#EXTINF:-1,IT Premium Mya
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/135.ts
#EXTINF:-1,IT Premium Energy
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/134.ts
#EXTINF:-1,IT Premium Emotion
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/133.ts
#EXTINF:-1,IT Premium Crime
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/130.ts
#EXTINF:-1,IT Premium Disney Junior
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/132.ts
#EXTINF:-1,IT Premium Cartoon Network
http://ultra.goldtv.al:8000/live/tset123/www.iptvshqip.net/129.ts

Leave a Reply